NORDICHUB

Natural link from the Nordics to the world

NordicHub fungerar som en brobyggare mellan nordiska företag, kluster och nätverk. Vi vill hjälpa ditt företag att växa till de nordiska marknaderna. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi och möjliggör samarbete mellan olika kluster. Vi rådger företagen och olika kluster vid varje steg genom den nordiska tillväxtstigen.n

NordicHub är en nationell kompetenshub som koordineras av Viexpo och specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export.

NordicHub utnyttjar varje regions starkaste kompetensområde och utvecklar Finlands nätverk av företagstjänster och export till de nordiska marknaderna.

NordicHub skapar och utvecklar nordiska helhetsexportlösningar och hjälper små och medelstora företag att komma igång med exportverksamhet.

Vision

NordicHub är ett starkt, nationellt ekosystem för nordisk affärsverksamhet, där vi under ledning av starka pionjärer erövrar de nordiska marknaderna och den globala marknaden.

Mission

Att öka små och medelstora företags export till Norden och från Norden internationellt genom starkare samarbete och nätverk samt genom att starkt involvera aktörerna i utvecklingen.

Mål

Att bli globalt känd som ett Nordiskt ekosystem och där via förstärka de Nordiska ländernas position som föregångare inom positiv förändring och hållbar framtid.

NordicHubs nyheter!