NORDICHUB

Natural link from the Nordics to the world

NordicHub fungerar som en brobyggare mellan nordiska företag, kluster och nätverk. Vi vill hjälpa ditt företag att växa till de nordiska marknaderna. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi och möjliggör samarbete mellan olika kluster. Vi rådger företagen och olika kluster vid varje steg genom den nordiska tillväxtstigen.

För företag

  • NordicHub hjälper företagen att växa mot de nordiska marknaderna.
  • Vi utvecklar nätverk för tjänster och export på de nordiska marknaderna.
  • Vi hjälper SMF-företagen att komma igång med export.
  • Vi kommer att starta gemensamma exportprojekt.

För kluster

  • Vi arrangerar årligen utbildningar för representanter för kluster.
  • Vi förverkligar evenemang för nätverksskapande för nordiska kluster.
  • Vi arrangerar exportfrämjande resor till de nordiska marknaderna.
  • Vi kommer att starta samnordiska projekt.

Blev du intresserad? 

NordicHubs evenemang och nyheter!