NORDICHUB

Natural link from the Nordics to the world

NordicHub toimii sillanrakentajana Pohjoismaisten yritysten, klustereiden ja verkostojen välillä. Haluamme auttaa yritystäsi kasvamaan Pohjoismaisille markkinoille. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa edistämme ja mahdollistamme klustereiden välistä yhteistyötä. Neuvomme yrityksiä ja klustereita Pohjoismaisen kasvupolun jokaisella askeleella.

Yrityksille

  • NordicHub auttaa yrityksiä kasvamaan pohjoismaisille markkinoille.
  • Kehitämme palvelu- ja vientiverkostoa pohjoismaisille markkinoille.
  • Autamme pk-yrityksiä viennin käynnistämisessä.
  • Tavoitteena on käynnistää yhteisvientihankkeita.

Klustereille

  • Järjestämme vuosittain koulutuksia klusterien edustajille.
  • Toteutamme verkostoitumistapahtumia pohjoismaisille klustereille.
  • Järjestämme vienninedistämismatkoja pohjoismaisille markkinoille.
  • Tavoitteena on käynnistää yhteispohjoismaisia hankkeita.

Kiinnostuitko? 

NordicHubin tapahtumat ja uutiset!