NORDICHUB

Natural link from the Nordics to the world

NordicHub toimii sillanrakentajana Pohjoismaisten yritysten, klustereiden ja verkostojen välillä. Haluamme auttaa yritystäsi kasvamaan Pohjoismaisille markkinoille. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa edistämme ja mahdollistamme klustereiden välistä yhteistyötä. Neuvomme yrityksiä ja klustereita Pohjoismaisen kasvupolun jokaisella askeleella.

NordicHub on Viexpon koordinoima Pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan, ja erityisesti viennin, kansallinen osaamisverkosto.

NordicHub hyödyntää alueiden vahvinta osaamista ja kehittää Suomen yrityspalvelu- ja vientiverkostoa  Pohjoismaisille markkinoille.

NordicHub luo ja kehittää pohjoismaisia kokonaisvientiratkaisuja ja auttaa pk-yrityksiä käynnistämään viennin.

Visio

NordicHub on Pohjoismaisen liiketoiminnan vahva kansallinen ekosysteemi, jossa vahvojen edelläkävijöiden johtamina valloitetaan Pohjoismaiden ja maailman markkinoita.

Missio

Pk-yritysten viennin kasvattaminen Pohjoismaihin ja Pohjoismaista maailmalle vahvistamalla yhteistyötä ja verkostoja sekä osallistamalla toimijoita vahvasti mukaan kehitykseen.

Tavoite

Saavuttaa maailmanlaajuinen tunnettuus Pohjoismaisena ekosysteeminä ja siten vahvistaa Pohjoismaiden asemaa positiivisen muutoksen ja kestävän tulevaisuuden edelläkävijöinä

NordicHubin uutiset!