NordicHub ja
sen toiminta

Mikä on NordicHub?

Kansallisen talouden ja kilpailukyvyn kehittäminen vaatii vahvaa pohjoismaista yhteistyötä, sillä yhdessä meillä on mahdollisuus kilpailla ja menestyä globaaleilla markkinoilla. Pohjoismaissa useat innovaatiotoimenpiteet tapahtuvat alueellisissa ja kansallisissa klustereissa tarkoittaen sitä, että ne tulee yhdistää hedelmällisen yhteistyön edistämiseksi. Samanaikaisesti suomalainen klusterikenttä on hyvin hajallinen ja kokonaisvaltainen ymmärrys siitä puutteellinen.

 

Tämän kannustaman on muodostunut NordicHub, jolla on seuraavat kaksi päätarkoitusta:

  • Olemme alusta suomalaiselle klusteritoiminnalle ja sen kehittämiselle. Tavoitteemme on korostaa ja yhdistää suomalaisia klustereita. Haluamme lisätä tiedonvaihtoa siten että klusteritoimijoiden lisäksi myös päätöksentekijöiden ja laajemman yleisön tietoisuus ja ymmärrys klustereista ja klusteritoiminnasta lisääntyisi.
  • Toimimme sillanrakentajana, jonka tavoitteena on yhdistää suomalaisia klustereita Pohjoismaisten klustereiden kanssa sekä edistää yhteistyötä niiden välillä. Teemme tämän tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten partnereidemme kanssa. Tavoitteena on myös yhdessä aloittaa yhteistyöhankkeita ja esitellä uusia kokonaisratkaisuja modernin sekä proaktiivisen ekosysteemiajattelun kautta.

”The Nordic countries share a history of more than a thousand years in cooperation, family ties, trade and culture. Cross-border cooperation in the Nordic countries is as important as economic growth and prosperity in countries and regions. Mutual trade relations, exchanges of experience and new contacts will contribute to strengthening Nordic cohesion. Together the Nordic countries, one of the world’s strongest economies, can jointly act as an active player in the global marketplace.” 

-Mathias Lindström, Kvarken Council

NordicHub on kansallinen toimija, joka rakentaa vahvaa pohjoismaista verkostoa yrityksien ja klustereiden toiminnan tueksi.

Missio

Pk-yritysten viennin kasvattaminen Pohjoismaihin ja Pohjoismaista maailmalle vahvistamalla yhteistyötä ja verkostoja.

Tavoite

Luoda Suomen ja muiden Pohjoismaiden välille vahvat yhteistyöverkostot yrityksille ja klustereille ja siten vahvistaa Pohjoismaiden asemaa kansainvälisessä kilpailussa.

NORDIC =

Laatu. Luottamus. Lyhyemmät neuvottelut.

JUURET SYVÄLLÄ HISTORIASSA 

YHTEINEN KULTTUURITAUSTA

MONIKIELISYYS VAHVUUTENA

VAHVAT VIENTIPERINTEET

Mitä NordicHub tarjoaa?

Lisätietoa