Om oss

Vad är NordicHub?

NordicHub är ett nationellt nätverk som koordineras av Viexpo och specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export.

NordicHub samlar ihop kompetensen i de olika regionerna i Finland och skapar nätverksmöjligheter för företag genom att dela information om kluster och nätverk.

NordicHub  bidrar till att hitta samarbetsparter i Finland och i Norden samt skapar möjligheter för nordiska helhetsexportlösningar.

”The Nordic countries share a history of more than a thousand years in cooperation, family ties, trade and culture. Cross-border cooperation in the Nordic countries is as important as economic growth and prosperity in countries and regions. Mutual trade relations, exchanges of experience and new contacts will contribute to strengthening Nordic cohesion. Together the Nordic countries, one of the world’s strongest economies, can jointly act as an active player in the global marketplace.” 

-Mathias Lindström, Kvarken Council

Vision

NordicHub är en nationell aktör,  som  bygger  ett starkt, nordiskt nätverk till stöd för företag och kluster.

Mission

Att öka de små och medelstora företagens export till Norden och från Norden ut i världen genom starkare samarbete och nätverk.

Mål

NordicHub skapar starka samarbetsnätverk för företag och kluster mellan Finland och de övriga nordiska länderna och stärker därmed de nordiska ländernas position i den internationella konkurrensen.

NORDIC =

Kvalitet. Förtroende. Kortare förhandlingar.

DJUPT ROTAD I HISTORIEN 

GEMENSAM KULTURBAKGRUND

FLERSPRÅKIGHET SOM STYRKA

STARKA EXPORTTRADITIONER