Vår verksamhet

Till vem är NordicHub riktad?

Vad erbjuder NordicHub ?

För företag

 • Företagskontakter
 • Företagsbesök
 • Evenemang
 • Marknadsundersökningsresor
 • Mässdeltaganden
 • Projekt

För kluster

 • Klusterkontakter
 • Skolningsevenemang
 • Internationella evenemang för klusterrepresentanter
 • Nätverksresor till klusterevenemang
 • Samnordiska projekt