The European Cluster Conference,
7–8.5.2024, Bryssel

Under våren kommer Viexpo och NordicHub att delta i The European Cluster Conference 2024, som syftar till att lyfta fram klustrens centrala roll för att främja EU:s industriella prioriteringar.

https://europeanclusterconference2024.eu/

Evenemanget riktar sig till alla europeiska kluster och dem som är verksamma i dem. Konferensen kommer att ta upp viktiga ämnen – den gröna omställningen, den digitala omställningen och uppbyggandet av motståndskraft – och fördjupa sig i viktiga drivkrafter som kompetens, ekonomi och teknik. Konferensen kommer att öka medvetenheten om den roll som kluster, den europeiska plattformen för klustersamarbete, spelar och stimulera till debatt om deras potentiella åtgärder för att forma framtiden för EU:s inre marknad.

Ett annat mål är att aktivt uppmuntra samarbete mellan kluster och medlemmar genom matchmaking och nätverksinitiativ.

Blev du intresserad, fråga mera av Triinu:
Triinu Varblane, +358 44 332 3134, triinu.varblane@viexpo.fi