NordicHub-pilotprojektet som stöd i SMF-företagens exportverksamhet

Österbottens NTM-central förverkligare ett pilotprojekt som strävade efter att synliggöra det nätverk som främjar internationalisering till Norden. Projektet finansierades med Arbets- och näringsministeriets projektpengar.

För SMF-företagen är Norden oftast det första exportområdet. Den viktigaste orsaken till att starta NordicHub-projektet var att kunna erbjuda företagen bättre tillgång till de olika tjänster som har att göra med internationalisering, berättar projektledaren Vesa Kojola.

Ofta har jag funderat på hur många olika aktörer som finns till för att hjälpa företagen, och hur svårt det är att hitta den mest kunniga och pålitliga av dem alla. Nya kontakter dyker upp och gamla försvinner, funderar Vesa.

Pilotprojektet planerades och materialet skaffades under året 2019 och våren 2020. I början av sommaren arrangerades marknadspresentationer enligt planens fas tre.

Det främsta målet för pilotprojektet var att producera material för att aktivera till internationalisering. Det har lyckats utmärkt, konstaterar Vesa Kojola glatt.

Tre huvudmål för NordicHub-pilotprojektet

  1. Att uppdatera uppgifterna för de aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster när det gäller Sverige, Norge, Danmark och Island.
  2. Att utveckla ett tydligt och inspirerande material som aktiverar export till Norden. Materialet utnyttjas nationellt som exempel till de företag som påbörjar exportverksamheten.
  3. Resultaten av pilotprojektet presenteras på olika evenemang där de nordiska marknaderna presenteras i olika landskap. Team Finland-koordinatorernas regionala kontakter utnyttjas.

För aktörer inom nätverket och i synnerhet för Viexpo har projektet gett material och kontakter att använda sig av i vardagsarbetet. Vad gäller materialet, har projektet nått sina mål. Viexpo administrerar NordicHub varumärket och ansvarar för att utnyttja och uppdatera resultaten.

NordicHub samlar kunnandet om de nordiska marknaderna och administreras av Viexpo. NordicHub kan utnyttjas av alla finländska företag när internationalisering i Norden är aktuell och hjälp behövs. NordicHub är den enklaste och mest pålitliga kanalen till dessa marknader och för att hitta de rätta kontakterna.

Vesa Kojola anser att målgruppen för NordicHub kan bäst nås via det nationella nätverket av Team Finland-koordinatorer som finns i varje landskap och känner bäst till företagen och andra aktörer i sitt ansvarslandskap.

I framtiden kommer NordicHub att vara porten med låg tröskel till internationalisering för de företag som intresserar sig för tillväxt via export. Företagen tror på de exempel som andra företag berättar om och det är viktigt att synliggöra dessa lokala berättelser, funderar Vesa Kojola. Via NordicHub har företagen också möjlighet att hitta de nationella finansieringstjänster som har med export att göra från ett ställe. Utbudet av olika evenemang kunde vara en tilläggskrydda.

Viexpo profileras som den nordiska experten när det gäller nätverk, och har alla möjligheter att via NordicHub-varumärket förverkliga omfattande nationella projekt för att aktivera till export, visionerar Vesa.

Man kan redan nu se att projektet har ökat den allmänna kännedomen om de aktörer som ingår i tjänstenätverket, berättar Vesa Kojola.

Det främsta långtidsmålet är att öka företagens export från Finland till de övriga nordiska länderna och tillsammans med nordiska resurser även mot övriga marknader. De slutliga exportsiffrorna för företagen berättar om vi lyckades att aktivera till att öka export mot Norden och tillsammans även vidare till världen.

Vesa Kojola är en av Team Finland-koordinatorerna och är verksam på Österbottens NTM-central. Han har under sin långa karriär jobbat i små och stora företag, i läroanstalt och kring forsknings- och utvecklingsfinansiering för företag.

Via sin nuvarande uppgift deltar Vesa i verksamheten inom NordiHub-nätverket, och jobbar i synnerhet för att lyfta fram de tjänster och finansieringskällor som har att göra med export. Han vill att speciellt projektets tredje fas dvs. den nationella marknadsföringen fås igång via Team Finland-nätverket.

Företagarna stöter på många risker på internationaliseringsvägen. Jag är säker på att NordicHub hjälper med att minimera dessa risker, säger Vesa Kojola.