NordicHub klusterutbildning

Fyra sessioner: 15.9, 16.9, 10.10, 11.10.2022

 

NordicHub erbjuder i samarbete med den ute i världen välkände klusterexperten Christian Rangen och Engage//Innovate en unik inlärningsmöjlighet för aktörer inom eller intresserade av kluster och affärsnätverk.

Vare sig du deltog i förra årets klusterutbildning eller är ny till den, är sessionerna ämnade att erbjuda värdefulla och nya insikter åt alla. Medan viktiga grunder gås igenom, dyker man djupare in i vissa teman och även behandlar nya ämnen. Klusterutbildningshelheten består av fyra sessioner.

Teman & tidtabell:

S1: 15.09.2022 kl. 10:00 – 13:00 Why Finland Needs to Compete on Clusters 

 • Introduction (a recap) – What is an innovation cluster?
 • Why clusters are powerful business development tools.
 • Why countries are developing, investing and competing on clusters.
 • What are Finland’s options? How could Finnish industries develop stronger innovation clusters?
 • Case study.

S2: 16.09.2022 kl. 10:00 – 13:00 Designing Winning Cluster Business Models

 • Strategy in clusters.
 • Financing, funding & business models.
 • Exploring global case studies on cluster business model innovation.

S3: 10.10.2022 kl. 14:00 – 17:00 Cluster Leadership: Leading for Collaboration

 • Leading in clusters; how it is different.
 • Structure, org.chart, innovation groups and boards; how do we build clusters for impact.
 • Developing your cluster structure.

S4: 11.10.2022 kl. 14:00 – 17:00 Developing Finland’s National Cluster Program

 • From one to many; developing a national program structure.
 • Finland’s national cluster policy & strategy; you shape it!
 • Next steps; how do we drive the conversation and interest around building better clusters in Finland?

Onlineutbildningen ges på engelska och är avgiftsfri. Anmälan krävs för att kunna delta. Nedan finner du en blankett för anmälan (samma blankett används för de två första och de två sista sessionerna).

Vad är målet?

 • Erbjuda verktyg och råd när det gäller grundandet av, verksamheten i samt utveckling eller ledning av kluster.
 • Förbättra förståelse för vad kluster är och hur de bäst kan fungera för att ge mervärde bl.a. genom att skapa nya internationella kontakter och samarbete för medlemmarna, ge ökad tillväxt och export samt högre produktivitet och innovationsgrad.
 • Behandla internationella bästa praxis angående klusterutveckling och deras lokala tillämpning.
 • Erbjuda verktyg för klusterarbete.

För vem är detta?

 • Ledare för kluster och samarbetsnätverk och andra aktörer inom nätverken
 • Alla som är eller vill vara med om att utveckla kluster, nätverk och internationellt samarbete samt åstadkomma tillväxt i Finland
 • Både de som deltog i förra årets klusterutbildning och för nya deltagare.

Varför är detta viktigt?

 • För att skapa arbetsplatser, locka investeringar och skapa tillväxt globalt
 • Starkt klusterarbete och omfattande nätverk möjliggör utökad synlighet och konkurrenskraft på globala marknader

Utbildaren Christian Rangen, Engage//Innovate, har jobbat i olika delar av världen med företag, kluster och statliga beslutsfattare. Med hans hjälp har man nått goda resultat i att starta och utveckla kluster i det inledande skedet, klusterledarskapsutbildningar, utveckling av ekosystem, klusterstrategier, utveckling av nationella riktlinjer för kluster samt utveckling av innovationssuperkluster. Här https://christianrangen.com/  kan man läsa närmare om Christians bakgrund och vilka meriter han har.

Lägg in tidpunkterna i din kalender och anmäl dig nedan!

För mer information:

Lauri Laaksonen
NordicHub Manager / Marknadsförings- och kommunikationsspecialist
lauri.laaksonen(at)viexpo.fi
+358 50 330 6652