Nordic Innovation: Nordic Female Entrepreneurship

I Europa är ca en tredjedel av företagarna kvinnor. Till detta kan påverka de nuvarande nätverken, mentorerna och förebilderna, eller att de saknas.

I Europa fäster man nu speciell uppmärksamhet till kvinnlig företagsamhet, och det borde vi göra också i Norden.

 

Nordic Innovation har lagt fram ett initiativ med vilket man kan koncentrera sig på de utmaningar som har att göra med kvinnlig företagsamhet.

 

Bekanta dig närmare på undersökningen: Female Entrepreneurship in the Nordics 2020

och på initiativet av Nordic Innovation på deras hemsidor:

https://www.nordicinnovation.org/programs/nordic-female-entrepreneurship