Nordic Innovation: Nordic Female Entrepreneurship

Euroopassa vain noin kolmasosa yrittäjistä on naisia. Tähän vaikuttaa osaltaan olemassa olevat tai puuttuvat verkostot, mentorit ja esikuvat.

Euroopassa kiinnitetään nyt erityistä huomiota naisten yrittäjyyteen ja niin tulee tehdä myös Pohjoismaissa.

 

Nordic Innovation on tehnyt aloitteen, jonka avulla naisyrittäjyyden haasteisiin voidaan keskittyä.

 

Tutustu tarkemmin tutkimukseen: Female Entrepreneurship in the Nordics 2020

sekä Nordic Innovationin aloitteeseen heidän kotisivuillaan:

https://www.nordicinnovation.org/programs/nordic-female-entrepreneurship