Developing and Supporting Clusters - Key Learnings from TCI Network

Torsdagen 16.6.2022 @ 14:00 - 15:00 EEST (finsk tid)

Webbinariet arrangeras arrangeras på engelska, men man kan även ställa frågor på svenska och på finska. Webbinariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs för att kunna delta. Anmälningsblanketten finns nedan. 

För att nå framgång och uppnå sin potential bör kluster organiseras och ledas på lämpligt sätt. Utöver detta är rätt typ av stöd livsviktigt för kluster.

TCI Networks* verkställande direktör Patricia Valdenebro berättar mera om detta för oss och bjuder på värdefulla insikter till klusterorganisationer samt aktörer som jobbar i eller med kluster. I sin presentation fokuserar hon på följande nyckelteman och -frågor:

✔ Globala klustertrender

Vad är globalt sett de mest relevanta elementen i klusterstrategier och -program?

 

✔ TCI Cluster Policy Roadmap

Hur bygger man det bästa klusterstödprogrammet?

 

✔ Affärsmodeller för kluster

På vilka sätt anpassar sig kluster och hur organiserar de sin verksamhet i den nya tiden efter corona för att nå framgång i det långa loppet?

 

I slutet av webbinariet har ungefär 15 minuter reserverats för frågor och svar.

 

Webbinariet:

  • arrangeras torsdagen 16.6.2022 kl. 14:00 – 15:00 finsk tid
  • går på engelska – frågor kan ställas även på svenska och finska
  • är gratis – registrering krävs för att kunna delta

 

Utskrivbar broschyr

 

*TCI Network är det ledande nätverket för människor och organisationer, som jobbar i kluster och innovationsekosystem runtom i världen. Klicka här för att läsa mera om det.

 

För mer information
Lauri Laaksonen, NordicHub Manager
lauri.laaksonen@viexpo.fi
+358 50 330 6652