Viexpo med på Nordic Cluster Meet Up 2019

Omfattande tankeväxling om innovationer, samarbete och nordisk inflytande.

Bl.a. dessa teman erbjöds i slutet av november i Malmö, när de nordiska kluster och innovationsekosystem träffades på Nordic Cluster Meet Up 2019.

I evenemanget deltog över 100 representanter för kluster från alla nordiska länder för att byta tankar kring vilka möjligheter och innovationer finns inom de nordiska klustren. Norden är känd som ett av de mest innovativa områden i världen samt för det blomstrande affärslivet och framgångsrika kluster. Under evenemanget utmanades deltagarna att se över sektorsgränser och värdekedjor.

Under evenemanget hade deltagarna massor med möjligheter att finna gemensamma innovativa lösningar, att effektivt skapa nätverk med andra kluster och att diskutera samarbetsmöjligheter och finansieringskällor.

Bekanta dig närmare med Nordic Cluster Meet Up 2019 på evenemangets hemsidor: https://nordic-cluster-meetup-2019.b2match.io/