Stöd för nordiska scale-up-företag

Nordic Innovation söker nya projekt av nordiska scale-up-företag. Ansökningstiden går ut 17.11.2020.

Save the date: 22.9. kl. 11.00–12.30. Nordic Innovation arrangerar ett webbinarium angående inbjudan att lämna projektförslag.

Inbjudan att lämna in projektförslag grundar sig på det lyckade Nordic Scalers piloten. Processen är tvådelad. I första fasen kan man stöda upp till 7 nordiska projekt som stöder de nordiska scale-up-företagens tillväxt. Finansieringen (NOK 200 000/projekt) kan användas för att bygga nordiskt partnerskap och/eller för att utveckla konceptet och business modellen. Portalen för ansökningen öppnas 1 september 2020.

 

I andra fasen väljs upp till 5 nordiska konsortier för att fungera under Nordic Scalers varumärket under åren 2021–2023. För detta offentliggörs en egen ansökningsprocess i slutet av året 2020

Målet är att skapa ett Nordic Scalers samfund som stöder tillväxten av scale-up-företagen. Det tvååriga Nordic Scalers lanseras i mars 2021.

 

Mera information på Nordic Innovations webbplats:

https://www.nordicinnovation.org/news/support-scale-ups-nordics