NORDICHUB - Nätverk av nätverk för att hjälpa till med internationaliseringen

Skrivet av Martina Buss, Viexpo

NordicHub är en gemensam plattform för finländska kluster som samlar ihop kluster och aktörer. NordicHub är också ett nätverk som samlar nordiska kluster och nätverk för att tillsammans diskutera ökad export och tillväxt.

Nordiskt samarbete och nätverk är framtidens sätt för att växa och utvecklas. Under 2021 har Viexpo satsat fullt ut i att bygga upp nordiskt samarbete och nätverk. Kristian Schrey och Katja Jankens spelar en nyckelroll i detta arbete och arbetet ingår i varumärket NordicHub. Varumärket har även blivit rätt så bekant för finska kluster och för företag som är verksamma i dem. Från NordicHub har man också målmedvetet fört fram budskap till de andra nordiska länderna, och man har skapat nya nätverk till förmån för finska företag och kluster. Katja Jankens och Kristian Schrey berättar om nätverkens nätverk – NordicHub.

Framtidens utmaningar kan hanteras i Finland bara man hittar nya samarbets- och affärsverksamhetsformer. I Finland går den ekonomiska utvecklingen långsammare än i Sverige och Norge, och utöver grannländerna har även bland annat Tyskland och Nederländerna ett långt försprång jämfört med Finland. Enligt undersökningarna har Finlands exportframgång inte varit tillräckligt. Exporten skulle dock öka de finländska företagens möjligheter att växa och skapa mervärde.

”Att snabba upp exporten och tillväxten i Finland är av största vikt för landets ekonomi, och kluster kan vara en betydande del av lösningen till detta problem. Kluster är också neutrala samarbetsplattformar”, tänker Kristian Schrey.

Kraft från nätverket

NordicHubs nätverk växer ständigt och finska kluster och klusteroperatörer ger ett brett stöd för denna gemensamma satsning. I nätverket finns för närvarande både finländska kluster och aktörer samt nordiska organisationer och andra aktörer. Inom NordicHubs nätverk finns det gedigen kompetens från hela Finland och från alla nordiska länder.

I Finland har NordicHub mottagits positivt, och särskilt klusteroperatörer och kluster har berättat att de har saknat en aktör som tar an sig uppgiften att utveckla samarbetet nationellt. Önskemålet är ett gemensamt nationellt klusterprogram och via det ett starkt stödnätverk.

I Norden har NordicHubs tagits emot helt fantastiskt. NordicHub ses som en positiv aktör som främjar Finland, Finlands kluster och samarbete, och även som en gemensam nordisk aktör. De övriga nordiska länderna välkomnar Finland med i klustersamarbetet med öppna armar.

Klusterarbete i Norden

I Norge och Danmark har det nationella klusterprogrammet utvecklats under flera decennier. I Norge finns en egen stödorganisation för kluster, som bygger och utvecklar ett klusterprogram samt erbjuder finansiering och utvecklingsåtgärder. Detta lyfter synligheten för kluster och deras kunnandet samt innovationer i företag till en helt ny nivå. Stödorganisationen för kluster arbetar tillsammans med ministerier och relevanta aktörer. Norska kluster kan ansöka om att få komma med i det norska klusterprogrammet och ett visst antal sökande kluster väljs ut årligen. Samtidigt får de utvalda klustren en viss status och man satsar på dem bättre än tidigare.

På Island har man nyligen inlett genomförandet av ett nationellt klusterprogram. I Finland förs inte diskussion om kluster på samma sätt som i de andra nordiska länderna. I Finland har fokus legat mer på ekosystem, och även om vi också har flera kluster har vi halkat efter de andra nordiska länderna i den systematiska utvecklingen av kluster.

Meddelandet från fältet är tydligt

I Finland är det dags att skapa ett klusterprogram, som redan finns i de flesta europeiska länderna. Genom klusterprogrammet kan man systematiskt utveckla affärsnätverk och kluster samt föra fram klustrens ärenden och producera tjänster åt dem. Förhoppningen är att det nationella klusterprogrammet samlar ihop det stöd och den know-how som erbjuds kluster på ett och samma ställe. Man hoppas också att den ska sköta det internationella samarbetet med andra länder.

Det anses viktigt att klusterarbetet och dess värde skulle lyftas upp i Finland. Det behövs en tydlig definition av ett kluster, liksom en bredare förståelse för det att man i Europa nu satsar på kluster. Även på EU-nivå kommer man att satsa ännu mer på klusterverksamhet och samarbete mellan kluster.

Befintliga finansieringsinstrument är inte lämpade på ett önskvärt sätt för finansiering av kluster och därför är det för tillfället mycket svårt att få finansiering.  Ett välplanerat klusterprogram kunde även komma med en lösning till detta problem. Med hjälp av klusterprogrammet kunde vi lyfta Finland tillbaka på nordisk nivå.

Utbildningens skörd

Till NordicHubs verksamhet hör bland annat att arrangera utbildningar för kluster, kartlägga klusterfältet i Finland och samla in information och behov från fältet. NordicHub bygger också långsiktiga relationer och nätverk över hela världen inom klusterfältet.

Under hösten erbjöds finländska kluster ett utbildningspaket vars innehåll var anpassat till situationen i Finland. Utbildaren var en sann expert inom området, en klustertränare i världsklass, som har hjälpt flera  länder runt om i världen att både skapa och förverkliga strategier för nationella klusterprogram.

Deltagandet i utbildningarna var aktivt och många fick utmana sig själva och de andra deltagarna. Deltagarna hade en klar vilja att lära sig nya saker och utveckla sina kluster, få nya idéer att prova och nya perspektiv till det sedvanliga.

Låt oss utvecklas och internationaliseras tillsammans

Drömmen för framtiden är att NordicHub leder och koordinerar det nationella klusterprogrammet i nära samarbete med ministerierna och relevanta aktörer. En solid samarbetsplattform bör byggas för finländska kluster och företagsnätverk.

”Jag vill att NordicHub ska föra samman Finlands kluster på en plattform, för att utvecklas och internationaliseras tillsammans”, föreställer sig Katja Jankens.

Katja Jankens är NordicHub Manager och Kristian Schrey vd för Viexpo.

Författaren ansvarar för kommunikation och administration på Viexpo.