NordicHub – klusterutbildning

N o r d i c H u b & E n g a g e / / I n n o v a t e tillsammans arrangerar
en NordicHub klusterutbildningshelhet

Unik möjlighet för kluster och businessnätverk i Finland!

Innehåll och tidtabell

Vad?

  • Verktyg och råd när det gäller grundandet av, verksamheten i samt utveckling eller ledning av kluster.
  • Förbättrad förståelse för vad kluster är och hur de bäst kan fungera för att ge mervärde bl.a. genom att skapa nya internationella kontakter och samarbete för medlemmarna, ge ökad tillväxt och export samt högre produktivitet och innovationsgrad.
  • Fokus på bästa internationella metoder när det gäller klusterutveckling och de bästa tillämpningarna i praktiken.
  • Erbjuder verktyg för klusterarbete.

För vem?

  • Ledare för kluster och samarbetsnätverk och andra aktörer inom nätverken
  • Alla som är eller vill vara med om att utveckla kluster, nätverk och internationellt samarbete samt åstadkomma tillväxt i Finland

Varför?

  • För att skapa arbetsplatser, locka investeringar och skapa tillväxt globalt
  • Starkt klusterarbete och omfattande nätverk möjliggör utökad synlighet och konkurrenskraft på globala marknader

Teman

28.9.2021 at 14–17 The Basic Global Cluster Landscape, what is a Cluster

29.9.2021 at 9-12 Cluster Strategy

27.10.2021 at 9-12 Cluster Business Models

28.10.2021 at 9-12 Developing Finland’s National Cluster Program

Utbildaren Christian Rangen, Engage//Innovate, har jobbat i olika delar av världen med företag, kluster och statliga beslutsfattare. Med hans hjälp har man nått goda resultat i att starta och utveckla kluster i det inledande skedet, klusterledarskapsutbildningar, utveckling av ekosystem, klusterstrategier, utveckling av nationella riktlinjer för kluster samt utveckling av innovationssuperkluster.

Onlineutbildningen (Zoom) ges på engelska och är avgiftsfri, men kräver anmälning.

 

Du kan fortfarande komma med!

Anmäl dig, om du inte var med i sessionerna i september.

 

Mera information:

Katja Jankens
NordicHub Manager
katja.jankens@viexpo.fi
+358 50 573 8876