A new model of innovation cluster to foster smart city solutions

Uutisia verkostostamme | Nyheter från vårt nätverk | New from our network

”Joukko kansainvälisiä ja kotimaisia yrityksiä ja kaupunkeja ovat perustaneet Smart City Innovation Clusterin (SCIC) tarjoamaan ratkaisuja ja kiihdyttämään älykkäiden kaupunkien kehittymistä. Klusterin toiminta perustuu uudenlaiselle yhteistyömallille, jonka pyrkimys on tuoda yhteen kaupunkien haasteet ja ratkaisijat. Toiminta ratkoo kaupunkien teknologisia ja palvelullisia haasteita niin Suomessa kuin kansainvälisesti.”

Lue lisää tästä mielenkiintoisesta uutisesta ja SCIC:sta alla olevien linkkien kautta 👇

 

**

“En grupp med internationella och inhemska företag och städer har grundat Smart City Innovation Cluster (SCIC) för att erbjuda lösningar och accelerera smart städers utveckling. Klustrets verksamhet grundar sig på en ny slags samarbetsmodell, vars strävan är att föra samman städers utmaningar och lösarna. Verksamheten löser städers teknologiska och tjänsterelaterade utmaningar både i Finland och internationell” [fritt översatt från nyheten]

Läs mera om denna intressanta nyhet och om SCIC genom länkarna nedan 👇

 

**

 

“A new kind of Smart City Innovation Cluster (SCIC) is established by a group of international companies and cities. The aim is to create Smart City solutions and accelerate the development of the field.

The SCIC’s core action is to identify smart city challenges from cities, regions and businesses. The challenges are scouted actively in Finland and world wide. On the addressed challenges, SCIC seeks solutions and solvers from its members.”

Read more about this interesting news and SCIC via the links below 👇

 

👉 Uutinen suomeksi: https://www.einpresswire.com/article/615878806/uusi-yhteisty-n-malli-smart-city-innovation-cluster-perustettu-lykaupunkien-ratkaisujen-kehitt-miseksi

👉 The news in English: https://www.einpresswire.com/article/615882585/a-new-model-of-innovation-cluster-to-foster-smart-city-solutions

👉 Smart City Innovation Cluster: https://www.scic.io/

 

#nordichub #klusteri #kluster #cluster #yhteistyö #samarbete #collaboration #pohjoismaat #norden #nordics #smartcityinnovationcluster #scic